ייעוץ ופיתוח ארגוני

פיתוח, ניהול וליווי תהליכי שינוי

הצלחה ביצירת שינוי בארגון,  מחייבת רתימת מנהלים ועובדים ועירוב  של מספר רב של בעלי עניין בתהליך. הצלחה במשימה זו, אינה אפשרית ללא  יצירת קואליציות ותומכים, והתקדמות עדינה במרחב הפוליטי בארגון. גם לאחר שקיימת הסכמה ברמת החשיבה והביצוע של ההנהלה, מנהלים ועובדים, עדיין קיים פער בין הרמה החשיבתית לרמה ההתנהגותית- הביצועית, אותו יש לצמצם תוך התאמה לתרבות הארגונית הייחודית.

אנו מציעים:

 • ליווי הנהלה/מנהלים בתהליכי שינוי – ליווי ויעוץ להנהלה/מנהלים בהובלת תהליך השינוי, כולל ביצוע קבוצות מיקוד והכנת דוח אבחון
 • ניהול שנוי באמצעות צוות היגוי – הקמת צוות ארגוני מרכזי להובלת תהליכי שינוי, תוך שימוש במתודות לשיתוף כלל העובדים- "מרחב פתוח" ו"קפה ידע"- בצמתים מרכזיים בתהליך
 • הקמת צוותי פרוייקטים – הקמת צוותים ופורומים ארגונים ללמידת הסוגיות המרכזיות הרלוונטיות לשינוי. כל אחד מהצוותים מוביל ומטמיע מאוחר יותר את הפתרון שנבחר
 • סדנה למנהלים כהכנה או במהלך תהליך שינוי – ניהול בצמתים: שינוי וקונפליקט – התמודדות עם שינויים אישיים וארגוניים,עקרונות בניהול אפקטיבי של שינויים, התמודדות אפקטיבית עם קונפילקטים במהלך הובלת שינוי
 • סדנה לעובדים כהכנה או במהלך תהליך שינוי – ניהול שינוי ומעברים, נושאים בהם תתמקד הסדנה: מהו שינוי / מעבר, השלבים בתהליך של שינוי, דרכים לניהול השינוי, זיהוי החוזקות וההזדמנויות (אמוציונאליות ופונקציונאליות) בהתמודדות עם שינויים ומעברים ועוד.

ייעוץ למנהלים

הובלת הארגון בסביבה המורכבת בה הוא פועל היא משימה כמעט בלתי אפשרית. המנהלים/ת נאלצים לחיות בקונפליקט מתמיד. מצד אחד הדרישות המקצועיות מהם רק עולות בעקבות התחרותיות הגבוהה בשוק. מצד שני היכולת שלהם להשפיע  על ניהול הארגון רק הולכת וקטנות עם ההתפתחויות הטכנולוגיות, חברתיות, כלכליות. כל זאת, קורה במקביל לקריסת כל ההנחות המקובלות לגבי ניהול.

אנו מציעים:

 • ליווי  ויעוץ למנהלים – ליווי  ויעוץ אישי למנהלים בעבודתם השוטפת  תוך שימוש במתודות מעולם התוכן של הייעוץ הארגוני. סיוע והצמחת המנהל להתמודדות עם האתגרים העתידים בתפקידו
 • ליווי מנהלים חדשים בתפקידם ובארגון וליווי מנהלים בתהליכי חפיפה
 • סדנאות לפתוח מנהלים – הסדנאות והמפגשים יפותחו בהתאם לתרבות הארגונית הייחודית, ויטפלו בסוגיות הניהוליות המרכזיות הרלבנטיות למשתתפים.  המפגשים יחולקו לשני חלקים: למידה תיאורטית, ולמידה מעשית חווייתית.  כאשר הדילמות  המקצועיות שיוצפו יילקחו מתוך העבודה המעשית. להלן אשכולות הנושאים המרכזיים שיטופלו במפגשים (לא לפי סדר הפעילות) קבלת החלטות,  דמות המנהל במאה ה-21, ניהול ואסטרטגיה, מגמות עתידיות בניהול, ניהול ומנהיגות, סגנונות ניהול, עקרונות וגישות במנהיגות,  ניהול חדשני, תקשורת בינאישית, ניהול זמן, ניהול מו"מ, ניהול צוות

הגדרת תפקידים

בעולם השטוח  בו אנו חיים (תומאס פרידמן) גם הארגונים הופכים לשטוחים יותר ויותר. לא רק האבחנה ההיררככית בין מנהלים ועובדים משתנה אלא  גם פער בין המטה הארגוני והשטח. בארגון שטוח, שבו אין היררכיה,  כל תפיסת התפקיד הן של המנהל והן של העובד משתנה. גבולות התפקיד של העובד הרבה פחות נוקשים ומחייבים הרבה יותר גמישות הן מצד העובד והן מצד הארגון.

אנו מציעים:

 • הגדרת תפקיד והטמעתו בשיתוף המנהלים/עובדים –  בתהליך בניית הגדרת התפקיד מעורבים מספר גורמים:  המנהל, העובד והצוות בתוכו הוא פועל. גיבוש התפקיד מתבצע  בשיתוף מלא של העובד והצוות בו הוא פועל
 • קידום בעלי תפקידים (extra-role) בארגון – סיוע לארגון בקידום תפקידים המוגדרים כ"התנהגות מעבר לתפקיד" (extra-role). עובדים  הממלאים תפקידים אלה מבצעים אותם בנוסף לעבודתם השוטפת,  ולא תמיד מקבלים תגמולים כלכליים עבורה, ולכן האתגר המרכזי הוא להניע אותם ולהגביר את המוטיבציה שלהם

שיפור תקשורת פנים ארגונית

תקשורת  ארגונית  התורמת לביצועים, למוטיבציה, ולדימוי הארגוני היא פונקציה של  רמת הקשר  החיבור והאמון בין ההנהלה והעובדים ושל התשתית והיכולת הטכנולוגית  להעביר ידע/מסרים בין היחידות, העובדים, המנהלים והלקוחות. פורטלים ארגונים, וכמות אין סופית של מיילים, אינה מבטיחה תקשורת  אמיתית ואותנטית בין המנהלים, העובדים והלקוחות.

אנו מציעים:

 • פתוח  והטמעת אסטרטגיה לקדום התקשורת  הארגונית –  גיבוש וכתיבת אסטרטגיה לפתוח תקשורת ארגונית תוך התייחסות לסוגיות הבאות: מדיניות תקשורת, מיפוי ערוצי התקשורת המרכזיים, וסוגי המסרים שמומלץ לקבל ולתת בכל ערוץ, הגדרת אחריות,  תעדוף המידע המועבר, מעורבות המנהלים,  כלים מקצועים נדרשים
 • כתיבת ערכות- כתיבת ערכה שתספק כלים ראשונים  למנהלים/עובדים להתמודדות עם העברת מסרים ארגוניים.  הערכה תחולק לשלושה נושאים מרכזים: תקשורת פנים ארגונית, תקשורת ניהולית , תקשורת בין אישית.
 • עריכה  והוצאת עיתון/ניוזלטר – סיוע וליווי  בהקמה של מערכת/צוות עובדים שיכתוב את  החומרים עבור העיתון/ניוזלטר  ואף יערוך אותו
 • סדנא בנושא תקשורת ניהולית – סדנא שעניק למנהל כלים ומיומנות בניהול התקשורת בארגון. בין הנושאים בהם נתמקד:  סוגי תקשורת אפקטיביים מול עובד, כיצד יש לארוז את המסרים הניהולים,  בחינה של התקשורת מול העובדים,  מנהיגות ב דרך האינטנרט

 

קבוצות מיקוד

קבוצת מיקוד היא כלי מחקרי מתחום המחקר האיכותני המאפשרת הבנה טובה יותר של צרכי המשתתפים.  לרוב, משתמשים בכלי כדי להבין שיקולים של הצרכנים לגבי מוצרים ושרותים חדשים.  קבוצת המיקוד יעילה בזיהוי עמדות ותפיסות אך יתרונה הגדול והבולט נעוץ ביכולת להציף ממדים רגשיים בהתייחסות לנושא הנחקר. המנחה המיומן ידע כיצד לעודד כל משתתף להביע את דעתו

אנו מציעים

 • הטמעת תהליכי שינוי –  קבוצות מיקוד במסגרת הארגון  מאפשרות הצפה של הקשיים הרגשים וההתנגדויות לתהליכי השינוי , תוך סימון המניעים והמחסומים לתהליך השינוי
 • שיפור תהליכים ארגונים– קבוצות מיקוד מאפשרות לבחון את האופן בו  מתנהלים הלכה למעשה תהליכים בארגון, כגון תקשורת פנים ארגונית, וכיצד ניתן לשנות את הדרך לטפל בנושא
 • פתוח מוצרים/שרותים חדשנים- קבוצות מיקוד מאפשרות לבחון את הדרך בה יתקבל מוצר/שרות חדש בארגון על ידי  לקוחות/מנהלים/עובדים